اینجا برلین بیان مینویسد

سمت انتقام میری دو قبر حفر کن
۰۰/۷/۲۸ _ ۲۰:۲۰

اینجا برلین بیان مینویسد

سمت انتقام میری دو قبر حفر کن

اینجا برلین بیان مینویسد

من اوتاکو شدم  بلاخره صدرا خودتو کشتی منو اوتاکو کردی

  • ردهود

نظرات (۳۵)

۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۱

خاک برسرم با پسردار شدنم:/

یکی از یکی....تر:|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۱:۴۴پاسخ:
چرا مامان من انیمه بینشدم مگه بده
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۳

#مامان

مگه اوتاکو بده؟؟؟؟؟؟

از ارمی بهتره خدایی

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۱:۴۴پاسخ:
خدایی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۵

چیزی گفتی صدرا؟^^:|

۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۶

بد نیست اما من نمیدونم چی هس اصن:/

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۱:۵۸پاسخ:
اهان
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۵۷

بین ویستا چان

ی چیزی هست به اسم انیمه

سرچ کنی میفهمی چیه

اوتاکو ها طرفداران انیمه هستند

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۱:۵۸پاسخ:
فهمیدی مامان
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۰

ببین صدرا جان 

دیگه بمن نگو مامان آفنر(ویستا چان هم شدیم:/)

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۳پاسخ:
یا خدا
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۱

چرا نگم؟؟؟؟؟؟؟

 

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۳پاسخ:
گند زدی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۲

تازه میخواستم بگم اکا-سان :|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۴پاسخ:
اکا سان یعنی چی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۳

چونکه بمن گفتی ویستا چان

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۶پاسخ:
ویستا چان به زبون ژاپنی یعنی فکر کنم ویستا خانم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۳

اون دیگ چ کوفتیه؟:////

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۶پاسخ:
من نمیدونم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۵

ای خدااااااا

چان = نشانه ی احترام به افراد مونث ک صمیمی هستید :||| از طرف اوتاکو ها

اکا-چان / اکا سان = مادر      از طرف اوتاکو ها

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۷پاسخ:
اهان
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۵

لابد یعنی مامان دیگ ماهان:/

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۰۷پاسخ:
اوکی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۶

دیگ نبینم بمن بگی چان هاااااااااا

مثل شی میمونه

عههههههههههههه

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۷پاسخ:
اوکی عمرا بگم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۷

نشانه ی احترامه بخدا

از هر اوتاکو یا کسی ک ژاپنی بلده بپرس

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۷پاسخ:
اوکی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۸

بمن نگووووووووووو چان

تو کره هم شی نشانه احترامه اما من متنفرممممنمم

میفهمی یا بفهمونم؟:|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۱پاسخ:
اوو اوه
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۸

اوکی غلط کردن

اصلا بدون پسوند احترام بهتره :|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۱پاسخ:
غلط کرردی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۰۹

احترام میذاری عزیز مادر^^جوری ک من میخوام:|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۱پاسخ:
اره
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۰

گفتم که 

بدون پسوند احترام

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۲پاسخ:
شات اپ به حرف مامان گوش بده
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۱

افنر..فعلا^^

خوش بگذره پسرانم:)

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۳پاسخ:
فقط یه سوال صدرا الان خواهر لاو بی تی اسه الان و واسه من خالست
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۲

پرو شدیااااااا

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۳پاسخ:
شاتت اپ
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۳

ماهان تاریخ تولد خودت و صدرا رو بگو

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۳پاسخ:
تاریخ تولد خودم 28 11 1387
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۳

نمیدونم..فقط لاو ابجی منه

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۴پاسخ:
اوکی
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۴

صدرا چنده؟

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۴پاسخ:
نمودنم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۵

22 دی

هستم

.

.

.

مامان میشه اینو حالی کنی

به من میگه نمیتونی با لاو خواهر باشی

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۶پاسخ:
یو ار شات اپ مای سلف
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۸

خب عزیزم...

وقتی داداشت بزرگتره دفعه اخرت باشه بهش میگی غلط کردی و شات اپ

اوکی؟^^:|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۱۹پاسخ:
من واون همسنیم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۸

لاو خواهرشه لابد دیگ:/

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۲۱پاسخ:
منکه نمیدونم چرا چوم من هیچی از این خاندان نمیدونم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۲۰

ممنون از حمایتت

.

.

.

این پشمک میگه چون خالته نمیتونی

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۲۵پاسخ:

خب من چیکار کنم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۲۰

1 ماه بزرگترم (-B

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۲۴پاسخ:
1 ماه  نه یه سال پس همسنیم
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۲۱

همسن نیستی...وقتی یچی میگم بگو چشم:/

36روز بزرگتره ازت:/

۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۲۴

چشم نمیگم فقط ب این حالی کن :|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۲۵پاسخ:
تو یکی بروو
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۲۶

اوکی

ماهان جان...لاو خواهر این صدرا شی هست:/

و خاله شماست:/

فینیش:|

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۲۷پاسخ:
خب من که نفهمدم ولی باشه
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۳۸

اوا

نبودی مگ؟

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۵۶پاسخ:
نه
۱۹ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۴۱

خب دیگه

حالیت شد پس دیگه؟

سنپای کوچولوی منییییییی

ردهود
۱۹ خرداد ۹۹، ۲۲:۵۶پاسخ:
باشه
۲۰ خرداد ۹۹ ، ۱۱:۰۴

منم اوتاکو شدم

ردهود
۲۰ خرداد ۹۹، ۱۲:۳۵پاسخ:
ااا خدایی تویکی دفتچه مرگو نبین اصلا پایان بدی داره
ردهود
۲۰ خرداد ۹۹، ۱۶:۰۱پاسخ:
تو طرفدار یاگامی لایتی
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
اینجا  برلین بیان مینویسد

عاشق کمیک.عشق رزیدنت اویل.
یعنی شخصیت فقط ردهود و لئون کندی.
همین دیگه...
جمله سس ماستی:
سمت انتقام میری دوقبر حفر کن
من مث یه اشغال زندگی کردم حال میخوام مثل یه ادم باشرف بمیرم

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندهای روزانه