۳۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

پسران بلک باتلر قسمت2

ماهان حالا میخوای فک کن میتونی بامن باشی خوانواده من باشی یا خونه واده خودت

صدرا چی داری میگی

ماهان ببین تو رفیقمی بهترین دوستمی رفیق برای من خوانوادس حالا تو میتونی جز خانواده من باشی یا بری و مث بقیه باشی

من هیچوقت سباستین به کسی نمی فروشم

صدرا بلند میشود و یه در گوشی میزنه به من

صدرا هوم خوبه یعنی دیگه اینجا تنها نیستی

ماهان اوکی  

مرز بندی میکند

ماهان تز این خط اینور تر بری نرفتی

صدرا میخوابد

ماهان بیداره سباستین میاد با یک عالمه کاغذ 

سباستین کجا بزارم

ماهان بزارش روی کمد

سباستین چی شد ه

ماهان هیچی 

سباستین هوم پس هیچی این نیمه اکوما چشه

ماهان با من قهره اونم خط مرزیه 

سباستین اوممم اومممم

سباستین باید باهم دوست باشید

ماهان من به ارباب وفا دار ترم این اصلا نیست

ماهان این داره از اینجا میره.

سباستین باید بجنبه چون ممکنه اکوما شه

ماهان کامل 

سباستین اوهوم

ماهان نقشه ای به ذهنم  رسید

سباستین ای پلید.

ماهان رضالتی یود که از دستمون برمیاد

اسرا فیل پایانی برادری قسمت5

فرید گه خوردممممم نزدیکم نشو

میکا اینم بخور 

فرید گههههه نخور

میکا بمیرررررررررر

فرید نمیخوام

میکا اشومارو بکششششششش

به فرید حمله نزامی میشه ولی نمیمیره و میکا ولش میکنه

میکا دیگه برام مهم نیست

میکا مرده باشی یا زنده 

این د فترچه هم میبرم اسمش

Dts nots

میکا بزار اسمتو بنویسم 

نوشت ورفت ولی بی خبر از اینکه رو خو اشانشاما تاثیر نداره

میکا بر میگرده

یو داداش 

میکا یو چان 

اشککککککک اشکککککک

اشکککککک

پارت تمام شد

یلا چا چاو چاو چاو مانی هیست

 

 

تولد خودمه

اممم تولدم مبارک 

هدیه ی خودم

سمت انتقام میری دوقبر حفرکن

شما چی میدین

الفای من

الفا ها ازمن اطاعت کنید هاها

پسران بلک باتلر قسمت 1

سلام این فیکشن یه فیکشن جدذابه حما بخونید

___________

اسرافیل پایانی قسمت 4

میکا کرول کرولتپش

یو داداش دیگه رفته

میکا لازم نیست بگی

میکا قول میدم باهات تا تهش بمونم حتی اگه بمیرم

یو میکا 

یو.......

........

.......

......

.....

....

...

..

.

میکا باتمام غم کرول رو بر میداره و میبره

یو میکا کجا میبریش

میکا ارامگاه 

میزارمش توی مغبره

یو ..... بزار

میکا ممنونم منو همراهی کردین

میکا با تمام غم میره

________________

فرید ساما هاها ریس خوناشاما مرد هاهاها یعنی من کشتمشششش

میکا در رو باز میکنه و با خشمم هست میفهمه که او کرول رو کشته

میکا چطوری اینکارو کردی و چطور تونستی به به من زخم بزنی

فرید میکا چان اروم باش 

میکا شمشیرش رو در می اورد

میکا تو کرولو از من گرفتی

میکا اشتباه بزرگی کردی.

اسرافیل :برادرای قسمت3

فرید میکا اصلا ول کن یو رو ولی کرول اون عقط میخواد ازت بچه داشته باشه 

میکا درسته ولی نه دیگه وقت براش تاین کنه

پیش اونا  بر میگردم فقط پیش کرول 

فرید باید قراداد گل رز ببندیم

که از یو محافظت کنی حتی اگه من قرارداد رو شکوندم بهش حمله کنم

میکا باشه برای جون خودممم واسم لازمه

فرید خب گل رز

نکته:قرارداد کلود و سباستین د ر فصل2 بلک باتلر

انان خونشون روی گل رز ریختن و به طرف  هم پرت کردن که مهر بشه 

و دوبار ریختن تا رز سیاه شد

میکا خب من برم 

فرید یه امشبو نرو 

میکا حال کرول خیلی خو ب نبود  

فرید اوک برو 

میکا سایو رو نا 

همون موقع خونه کرول 

کرول ای قلبم اییییییب

یو وات بدوید 

کرول اییییییی ایییییییییییییییییییییییی

میکا میرسه

میکا کرول کرولللللللل0للللللل

یو میکا اونو میبینه   بنظرتون

میکا یو چان هنوز هسههست

یو میکا 

یکی میزنه در گوشس

یو میخواستی سکتش بدی

میکا یو یعنچی کرول کجاس 

یو اونجا

کرول میکا من بچه میخوام تو رو میخوام

میکا کرول کرو ......

یو فقط برو جای تو اینجا نیست 

میکا یو برو کنار حالش بده الان منو میخواد

یو اصلا نزدیکش نرو فقط به خاطر تو داره....

میکا نکنه میخوای مادر بچه هام همسر داداشتو بکشی

یو تو داش من نیستی خودت نماد برادری  رو انداختی جلو من

شینیوا میکا ول کن بیاد یو الان اخراشه

کرول میکا عزیزم

خدا حافظ 

میکا اشک میریزه ویو رو هل میده میره سراغ کرول

میکا داد میزنه

میکا کروللللللللل کروووووول کرول کرولللللل نهههههههه نمیر

یو اروم باش دیگه تمومه

میکا ولم کن ولم کن  به خدا نمیزارم بمیری  از خون من بخور کرول 

یو چیکار میخوای کنی

میکا نمیزارم بمیری حتی اگه بمیرم

یو میکا دیگه تموم شده

شینیو ا نبضش  دیگه ....

میکا نههههههههه نهههههههههه هققققققق هققققققق

یو میکا میکا ارو م باش 

میکا میره سمت کرول 

صحنه منکراتی

اونو میبوسه

برای اخرین باز

میکا نتونستم ارزوتو برابرده کنم

یو میکا ولش کن اون رفته 

میکا بغزش میترکه 

یو رو میگره

یو هم اون بغل میکنه و باهاش گریه می میکنه  

یو داداش داداش اروم باشششششش اروممم 

میکا   نمیتونم داداشییییی هقق هقق 

شینیو ا بس کنید اون اون....

اونم اشک ازش میریزه

اشومارو خواهررررر نههههه 

یو امگاشو مارو چیه نمی بینی وعضو 

اشو مارو خواهرمممم اون هنوز زندس منو بیار بیرو از اینجا 

یو اشو مارو خواهرتتتتت 

اشومارو من از این جا بیار بیرن

یو شمشیرد هورد بیرون 

اشومارو  نههه کرول کروللل 

یو تمو شده اون رفته

اشوما رو نهه بر میگردونمش

کیمزوکی چطوری

اشو مارو من شیطانم ها

کیمیزوکی شات اپ شد

گورن اشومارو مطمنی 

اشومارو اره 

میکا هرکاری میکنی برش گردون

اشو مارو نیرو هاشو جذب میکنه و مید به کرول

ولی کرول  هیچ

اشو مارو خواهر اخه چراااااااااا اخه چراااااااا

نههههههههههههههههههههههههههه

یو برراحت باشید 

میکا هق هق

دیگری رو به مرگ برفستید

خدایی کیا مث من گاون تو این ساعت ترسناک ترین انیمه رو کامل میبینن 

دیگری به خدا من عادت دارم ولی نه در این حد من با لرگشتن روح هاشون میترسم وال خیلی همه مردن خوب عالی انیمه عالییی  واقعا  بختشون خیای بد بود اونایی که مردن اخر معلوم شد سنسه مرده ای است که باید برگرده به مرگ

واقعا نفهمیدم تا اخر انیمه ریکو سان سنسه است و سنسه مرده بود انگار قاتلشم همون پسرس یا من احساس میکنم

خیلی قیافش اشنا بود 

وقتیم اون دختره رو دید گفت ما خیلی شبیه همیم چون منم یکی که خیلی دوست دارمو ازدست دادم یعنی خوش کشته قطعا خیلی داستان پیجیده ای بود

اسرافیل پایانی :برادری قسمت2

کرول: چی منو داری.....

میکا هه فک کردم تو مث بقیه نیستی ولی انگار هستی

کرول  چی داری میگی

میکا وسایلش رو جمع میکنه و میره

کرول نه میکا میکا وایسا به

کرول بغزش میترکد 

کرول میکا میکا نرو نرووووووووووووووووووووو

میکاااااا

میکا بی توجه به گریه های کرول میرهو

کرول هق هق رفتی هق هق  باشه برو ولی برگشتی من اینجا نیستم

میکااااااا برگرررردد هق هق هق هققققققققققققق برنگردی رگمو میزنم به خدا

میکا کرول ولم کن نمیخوام بمونم تو غم خدت رهات میکنم

کرول اخه چراااااااااا 

میکا چون حقتونه.

میره کرول  سراغ تلفن به یو زنگ میزنه

یو میکا منت نزار که......

کرول یو دستم به دامنت میکا رفت پیداش کن نمیخواد انگار برگرده

هق هق 

یو چی میگی کرول چی هانننننن

یو کجا رفت

کرول :نمیدونم فقط گفت میخوام جفتتونو تنها بزارم

یو هانننننننن پیداش میکنم از زیر سنگم شده 

در همین حال میکا

میکا سلام فرید سا ما دارم میام پیشت

فرید بیا اشکال نداره

فرید چی شده 

میکا همه رو ترک می خوام بکنم 

فرید چرا

میکا همشون مث همن 

میکا همشون فقط ترک کردن بلدن 

فرید میکا اروم باش 

میکا نمیتونم

فرید فعلا بیا باهم حر میزنیم 

میکا باشه

تلفنو قطع میکنه داره میره که

یو میکا سمت خونه اون رفتی نرفتی 

میکا ولم کنید الانم میخوای به من ظربه بزنی 

یو چرا همچین فکری میکنی میکا 

میکا دیگه اسم منو صدا نکن

یو برادر تو برادر بزرگ تر منی

میکا برادر به برادر که شمشیر نشونه نمیگره

یو میکا نرو مجبورم نکن

میکا اگه میخوای نرم بزن اونو به من

یو اما میکا

میکا یو

یو اخه ...

میکا یو

یو شمشیر عقب میکشه 

یو ولی اگه برگردی نه من پشت تو ام نه کرول هم رو در روی تو ایم

پس حواست باشه

میکا برام مهم نیست همون طور که شما برا تون مهم نیست

یو میره

میکا هوی باکا اینم هخرین نشون برادری مون

کلتو جلو یو میندازه

یو این ارزش برادریمون بود.

میکا برادری که وجود نداره

یو دو کلتو ور میداره و میره

کمی بعد کرول زنگ میزنه

کرول میکا به خاطر من برگردر به خاطر من بر نمیگردی به خاطر بچت برگرد

میکا داری دروغ میگی و برام مهم نیستی تاماره

قطع 

میکنه میره پیش فری.

فرید سلام میکا چان

بعد کلی حرف زدن

فرید حق داری

میکا ممنون

در حمین موقع خونه کرول همه جمع شدن

شینیوا کرول چته چزا داری گریه میکنی یو تو دیگه چرا

یو یه بار دیگه خانوادمو از دست دادم

شینیو ا چه جوابی بهت داد

یو بغزش  میترکه 

یو هققق هققق دیگه نمیخواد برگرده

شینیو ا اروم باشید کرول یو جفتتون

یو شینیو ا ولم کنید همه بزترید به حال خودم زار بزنمممممنم

یوم میکا برگرددددد

ادامه دارد

 

 

درباره وب
خیلی دوست داشتم دستای تو همیشه مال من باشه
اما بدون تو فقط شبا میکردم دئما ناله
میخوام بشینمو گریه کنم ولکین فایده نداره
چون که باتو بودن یه رویای محاله
تبلیغات
پرو وب پلاس
لینک دوستان
پیوندهای روزانه