۲۶ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

بی کس قسمت اول

سلام به همه این داستان از هیچ انیمه ای نیست این داستان گیمی ترسناکه ولی درمورد تراژدیی درون اون خانواده افتون شاید براتو سوال شه که خانواده ویلیام افتون  اونا و سرنوشت تراژدی وات ف.... ولی نه واقعا داستان تراژدیه پاشیده شدن خانواده اف ومرگ تک تکشو خب شخصیت ها خانواده افتون  و انیماتوریک ها

بریم شروع کنیم

 

اسکرپ بیبی الیزابتی که میشناسی دیگه مرده چون هیولای درونش اونو خورده خیلی احمقی که فکر کردی اون هنوز پیشته مایک...

فلش بک( این کل داستان)

الیزابت   بابایی چرا نمیزاری برم پیش  اون (سیرکس بیبی) مگه اونو برای من فقط نساختی 

از زبان ویلیام

الیزابت  دختر کوچولوی بابایی  دخترکوچولویی که دیگه نیست 

اون دختر عاشق بیبی بود میخواست اونو از نزدیک ببینه ودید ولی برا چند لحظه وبعدش دیگر هیچی ندید او فقط مرد 

5 روز تا تولد کنی  

کنی بابا این کیه

ویلیام اون فردبره

پسربچه فردبر

اونو بردم خونه و به برادر بزرگش حرف داشتم

سیگارمو روشن کردم

ویلیام هی مایک ازت میخوام  اونو از ربات ها بترسونی 

 ولی بدون زیاده روی میخوام  از رباتا دورش کنی  توری که نره سمتشون

مایک باشه بابا 

از اون به بعد حتی از خودممم متنفرم فکر نمیکرد اون ... زندگیش روبروش  تموم شه ولی ..... نتونه هیچی بگه و .... چیزی نبینه جز عزرایل

از اون شب اون و دوستاش ماسک روباتا رو زدن و شروع کردن به ترسوندش  اون شبا کا بوس میدید و دیگه سمت روباتا نمیرفت حتی وقتی میدیدشون حالش بهم میخورد و دیگه با مایک حرف بزنم

ویلیام دیگه کافیه مایک نمیخواد کاریش کنی میخوام شب تولدشو با خنده بگزرونه

 مایک بابا من میدونم دارم چیکار میکنم

من حرفی نزدم و با بتش پشیمون شدم 

شب تولدش ... اونو انگار خیلی ترسیده بود اوردنش و  بردنش پیش روباتا

مایک (فاکسی) خب ما مورد تحقیقاتی  که درون  فرد بر چیه و کسی که داوطلب شده مای برادر کنی افتونه 

واونو میزاره تو دهن فرد بر

کنی منو   در بیارین اخخخخخ سرمممم جیعغغعععع تلپ

صدای له شد سرش و چیقو وجود عزرایل تو اونجا باعث بدترین چیز زندگی ام برا بار دوم  اتفاق بیوفتهمن برم با این فن ارت عرررررر بزنممم

 

اون بیشوری که

اون اقای بیشوری که به انیمه هیت میده خودش بروه قبر خوشو بکنه کونشو پاره میکنم کص کشو

بی کس قسمت2

از دستشون دادی مایک تقصیر توئه 

کابوسای بی پایان و جیغ های وحشت زده 

ضربه های پی در پی درد ناک  

تقصیر توئه

برق چاقو نقره ای در راهروی تاریک 

تقصیر توئه

صدای خرد شدن رویا های کودکانه  در ارواره های هیولایی گرسنه

تقصیر توئه

از دست دادن پایه ی  زندگی خوش هه کی فکرشو میکرد

تقصیر توئه

گناهکاریکه فکر می کنه تاسفش کافیه اما اون  دیگه صداتو نمیشنوه مایک

تقصیر توئه

دیگه دیره یکی باید معنی شو خی رو یاد بگیره مایک

                                                                                           مایک

_______________________________________________________________________________________________________________________________

از زبون مایک 

بردمش بیمارستان 

ویلیام چه گهی خوردین مایک 

مایک بابا الان جاش نیست 

ویلیام اتفاقا جا ش هست 

مایک بابا الان کنی داره میمیره  ولم کن میخوام بالا سرش گریه کنم 

بزار برو 

ویلیام پسر احمق بابا هقققققققققققق بروو نبینمت

دکتر اقای مایک و ویلیام افتون 

ویلیام افتون بله 

دکتر متاسفانه  فقط 1 روز دیگه  زندس 

ویلیام حالت این بدبختا رو گرفت

مایک داداش  نه نه ......

رفتم داخل

فقط تو اغوشش گرفتم

مایک  هیچوقت نرو من بدون تو کیو محبت کنم  اول الیزابت بعدم تو نه نکن بامن

غروب  کرد خورشید

کنی  داداش ... نزار دیگه کابوس ببینم

مایک داداش نمیزارم تو فقط کابوس منو حقیقت نکن

دستگاه علائم حیاتی : بیببببببببببببب 

بوق صامت 

مایک کنی ...... کنی  ...... تررکم نکن نههههه

زبان ویلیام

فقط با چاقو  رفتم

سراغ اون چندتا بچه  چند ضربه سریع و کاری خون همه جا روگرفت از رستوران بعد قایم کردن جسدارفتم خونه من میخواستم مایکو بکشم ولی اون نیومد خونه 

برای اینکه اونم خودش رو کشته بود ماشین زد بهش اون بعد این حادثه گم شد هه واقعا از خودم بدم میاد 

چند سال بعد روح روباتارو بعد بسته شدن کل  رستورانا  ازاد کردم روح کسدی به من حمله کرد من رفتم داخره اسپیرنگ بانی

لباس اتصالی کرد و من تبدیل شدم به این

اسپیرینگ ترپ دریافت اینم عکسش

اهوی

جماعت بی محل چه فن فیکی بنویسم خواهشا  اتک نباشه او اتکی که دارم قراره تقدیمی به کندیس تیار الموند 

از انیمه 

دث نوت 

اسرافیل پایانی 

توکیو غول 

دیگری

نورکامی

کودوم رای بدید 

دیابلیوک لاورز قدرت عشق قسمت 2 :عشق تاریک

صبح روز بعد راوی  ایاتو

از خواب بیدار شدم 

تو بغلم بود 

انقد کاوایی خوابیده بود نخواستم بیدارش کنم

از تخت اومدم پاین که بیدار نشه لباسامو پوشیدمو رفتم

همه بیدار بودن 

شو هی خابالو دیشب کجا بودی 

رجی حتما رفته باز بیرون سرقبر مادرش 

رجی عاشقتم یه بهونه جور کردی

ایاتو اره

رایتو بازم داداش خودتو درگیر نکن 

کاناتو ماتوافق کردیم

 

سوبارو یو رو کجا بردی 

ایاتو بردم بیمارستان ازمایش گرفتم دچار کم خونی شده

سوبار یا مقلبل قلوب 

رایتو واتتتتت

کانتو هه هه هه داری شوخی میکنی

شو این چه کابوسیه

رجی منو نجات بده خدایا

ایاتو اروم بعد یه مدت درست میشه

سوبارو من میرممم...

ایاتو خودم میارمش

رفتم اتاقش دیدم بیدار شده و داره لبخند میزنه 

لباسشو پوشیده  بود

یویی ایاتو چان سلام 

ایاتو یویی ازت میخوام خودتو بدحال نشون بدی

یویی چرا اخه 

ایاتو خب لو میره بچه داری  و همینجا کاری میکنن که همو نداشته باشیم

یویی خب چیکار کنم 

ایاتو سرگیجه و بی حالی الان کم خونی داری 

یویی اوکی 

اوردمش بیرون 

رایتو هی ایاتو بردیش بیااتاقت کارت  دارم

ایاتو باشه

مگه چیشده 

بردمش 

ایاتو میتونی جلو هیز بودنتو و گوه خوریتو بگیری سوبارو یویی دستتت میمونه.

رفتم اتاق سه تامون 

رایتو ایاتو دیشب تو اتاق یویی چه گهی میخوردی

هولی شتتتتن دیده

ایاتو هیی... هیچی

رایتو خودم دیدم 

ایاتو خب باشه درسته باهاش یه کاری کردم

اصن باهاش خوابیدم مشکل چیه

رایتو چرا به همه دروغ میگی 

ایاتو اگه بفهمن اونو ازم میگیرن  ازش خون میخورن واباعث میشه بچم از بین بره  ومنم دیگه نتونم داشته باشمش 

رایتو اوکی

ایاتو تو که این کارو نمیکنی

رایتو شاید من منحرف باشم 

ولی هرزه گی نمیکنم

مخصوصا طرف معشوقه ی داداشمه داداش مادریم

از این به بعد با منو کاناتو صبت کن

کاناتو سلام داداشی

ایاتو از همتون ممنونم 

ایاتو میخوام مراسم رقص بگیرم

رایتو اهه چه خوب 

من یه لباس خوب از مال مامانو دارم

رایتو برای یویی 

ایاتو بله 

رایتو خب میخوام بهش هدیه بدم

رایتو میخوای مثل اینه ی دق جلو چشت باشه 

ایاتو  مگه چشه یاد مادرم میندازه میخوام بخشی ازگناهم جلو پشم باشه

رایتو حالا ولش کی میخوای بگیری 

ایاتو همین امشب

کاناتو تزینات بامت

رایتو لباس مهمونا و خودت بامن

ایاتو منم میرم غذارو اماده میکنم

 ر .د . ه.ن: چون غ اهای ژاپنی اجق مجق است از خطه ی ایران استفاده میشود 

.

ایاتو خب غذا کلم پلو سبزی پلو باقالی پلو باگردن وماهیچهو زبون

ایاتو غذا هارو درست میکند 

کاناتو تزینات رو درست میکند

رایتو لباس مهمونا رو تو اتاق میزارد چ

۵ دختر برای بقیه دعوت میکند 

و ایاتو

در یک جا نشسته و جنایت مکافات میخواند 

رایتو ایاتو پشو باید حاضرت کنم

ایاتو باشه

رایتو این کت سفید بهت میاد بایه کلاه سفید شبیه من 

ولی نه همین خوبه۰

رایتو یه روز خودم کت دامادی تنت میکنم داداشی 

ایاتو فعلا بزار ما به ازدواج برسیم تو میشی خیات خوصوصی خودم

رایتو حالا بسه دیگه شب میبینمت 

شب میشه 

یویی ایاتو چان یه دیقه میای

ایاتو بله 

یویی بنظرت خوبه 

ایاتو چقدر شبیه مامانم شدی

رفتم جلو 

بوسش کردم

یویی :)

ایاتو بریم 

یویی چرا که نه

وارد سالن شدیم

رایتو یا خود شینیگامی مامانم زنده شده

کاناتو یاخود ریوک فقط چشاشش فرق داره

رجی اوففففف ایاتو انتخابت در جه یکه

شروع کردیم به رقصیدن 

از زبان یویی

بعد رقص  سوبارو منو کشید بیرون زیر نور مهتاب

سوبارو یویی چرا با اون رقصیدی فقط 

یویی مگه مهمه 

سوبارو برای من مهمه 

یویی اصن مهم نیست

یهو نزدیک شد 

منو بوس کرد

از زبان ایاتو 

یویی و سو بترو کجان

رایتو. این دونفر کجان این غذا ها داره چشمک میزنه 

ایاتو میرم میارمشون 

رفتم توی باغ دیدمشون 

چی دارن همو بوس میکنن

ادامه دارد....

ادم هایی که زندگی حقشان نیست

سلام خدمت فالور های وبم خب قضیه ی این مطلب اینطوری بود البته بچه های توی خونه اینمطلبو تنها نخونین و اگه از داستانای ازیت کننده بدتون میاد مطلبو نخونید 

خب اقا امروز  میخواستم فن فیک وبو ادامه بدم یه چیزی امروز حالمو گرفت دقت کنید این مطلب واقعا دردناک و ترسناکه و اخلاقای بد جامعه رو نشون میده  پش لطفا اگه بدتون میاد فحش کشم نکنید خب بریم

مسله بازی ای به اسم پت اسکاپه یه بازی نیمه کاره ی  خوشگل گوگولی ناناز ولی پر راز فجیع این راز درمود دختریه که باروش تولدی دوباره کشتنش اسم کندیس تیارا الموند  این دختر به خاطر بد سر پرستی در پروشگاه 2 سال عمرشو گذرانده بود 

کندیس تیارا الموند دختری که  خیلی سختی کشید  وسرنوشت بدی دچار شد

خب بعد ۲ سال خانم الیزابت نیوکمری فرزندی اونو قبول میکنه یعنی این خانماین عوضی الیزابت نیوکمری  خب میرم ادامش  کندیس  به مادر جدیدش عادت نداشت و رفتار پرخاشگری داشت ولی در اصل اون دختر معصوم هیچ کاری نکره بود  و الیزابت باهمه روان پزشکا میره و میاد و بلاخره به اضای ۷ هزار دلار که بره تو کون این خانم و اون درمانگرا قبول کردن روش تولدی دوباره رو روی کندیس  اجرا بشه یعنی طرفو تو پتو کنی روش بالشت بزاری و بشینی روش و بگی بیاد بیرون این شبیه  شکم مادرشه  ولی کندیس نمیتونه و میگه داره میمیرم و دقیقه ۴۹ اون بالا میاره و درمانگرا بهش میگن بزدل خب کص کش مامان جنده من بزنم یکیو بکشم بعد بگم بیا بیرون ولی نیای بهت بگم بزدل کصخل مادر سگ

بعدش میمیره دختره

خب بعد ۱ و ۹ دقیقه اون ازتو پتو درمیارن  وقتی  اونو میبینن میگن هه ببین این دختر تو مدفوع و استفراغش خوابیده 

اما اون نخوابیده بود اون مرده بود 

ببینید کصکشای درمانگر دکترای ایرانی بهتر درمان میکنن تا شما فاحشه های پول پرست

بدن اون دختر کبود شده له شده و از بی اکسیژنی مرده  و بعد ۱ سال همه ی درمانگرا و الیزابت نیوکمری  دستگیر میشن و به ۱۶ سال حبس محکوم کرد من اگه جا او قاضی بودم میدادم از کیر و خایه و کص و کون دارشون بزننن اتیشش بزنن بهشون تجاوز کنن تا بمیرن حالا هر کاری برای کسایی مث الیزابت نیوکمری 

بچه فرزندی قبول کردن مث حیون گرفتنه این باکره ی فاحشه اومد باروشی خشن کندیس روعاشق خودش کنه 

بعد حالا این گاوه یاانسان این گاوه یا انسان

حق زندگی داره یانه همچین ادم خرابی 

توی بازی مجبوری دروغ بگی به بچه که بگیریش و حیواناتو گول بزنی 

این بازی راز فجیع تر هم داره اون درمورد یک قاتل کودک ازارکه بچه ی خودشم ازار داده به اسم ماروین و برادر بزرگ مایک همیلتون راینر که یه مجازات گر مثل کله هرمیه است مارک  در اصل داداش کندیسه یه دختری هم با حالت ان ار ال یعنی کسی مرا دوست ندارد به اسم چری پیدا میکنی یه ا بزاری  هست ازش سول می پرسی جوابت میده میگی من کی هستم و اینجا کجاس میگه نیوکمری هستی و زیر نیوکمر پلین این حرف ها از سایت پت اسکاپ به گیمپلی پاول است 

واقعا بخاطر همین ننوشتم هیچی در اینده یه داستان قراره بنویسم درمورد این مسائل مث قتل های نلموسی اذواج زیر سن تجاوز به کودکان ازار کودکان و...

که یاد دخترانی مثل کندیس تیارا ادموند ازیاد نرود  روحت شاد کندیس 

بعد از تولو سوال می پرسی تولدت را بیا داری او میگوید من تیارا نیستم دقیقا اسم وسط کندیس

واقعا برای گیمری که توی ایران زندگی میکنه واقعا این خبر برای امثال من تاسف باره وواقعا من نارحت میشم حالا درمود قتل کندیس 

یکی وایساد فیلم میگیر من کیر انداز کیر تایتان تو کونتون کردم جاکشا

درباره وب
خیلی دوست داشتم دستای تو همیشه مال من باشه
اما بدون تو فقط شبا میکردم دئما ناله
میخوام بشینمو گریه کنم ولکین فایده نداره
چون که باتو بودن یه رویای محاله
تبلیغات
پرو وب پلاس
لینک دوستان
پیوندهای روزانه