۴ مطلب با موضوع «دیابلیوک لاورز» ثبت شده است

دیابولایک لاورز قسمت 5 : ماه سرخ

"قبل از روز بزرگی که خدا می آید،خورشید تاریک می شود و رنگ ماه به رنگ خون تبدیل می شود "_ژوئل

نیمه شب فرا رسید زمانی که امارت ساکاماکی ها در ساکت ترین و تاریک ترین  لحظات خود غرق شده 

اما اتفاقای امشب تمومی نداره ...

آیاتو : درحالی که به تاج تختش تکیه داده و زانوهاشو بغل گرفته به آسمان ابری ومه آلود خیره شده و آروم آروم اشک میریزه ( آره پسراهم بلدن گریه کنن :|)

رجی : مثل همیشه کتاب به دست تو امارت میچرخه و مشغول مطالعس! تا اینکه خسته میشه و تصمیم داره به اتاقش بره ..بعد طی کردن چند پله به اتاق ها که میرسه صدای هق هق آروم آیاتو رو میشنوه (آرومه ولی اون شنید خخ)

عینکشو از چشاش برمیداره و بعد ضربه نچندان محکمی به در ، وارد اتاق اون میشه 

رجی : میبینم که یکی امشب بی خوابی اومده سراغش، چیشده پسر ؟ لبه تخت میشینه و به چشای خیسش نگاه میکنه ، کنارش میشنه و مثل اون سرشو به تاج تکیه میده 

آیاتو :  با صدایی که بخاطر گریه گرفته میپرسه :خودت چرا بیداری ؟

رجی : نظرت درباره ی سفر چیه ؟ فک کنم برای هممون لازمه 

آیاتو : فرقی به حال من نداره، نظر بقیه چیه ؟

رجی : خب تو اولین نفری هستی ک ازش پرسیدم :|

آیاتو : پاشو برو حوصله ندارم رجی 

رجی : باشه فردا از بقیه میپرسم فقط این کتابو میزارم اینجا بخونش ! خب ؟

...

سوبارو : منم موافقم.. بریم ویلای ساحلی 

کاناتو: یویی هم میاد ؟

شو :  فکر کنم باید نظر آیا رو بپرسیم 

رجی : اونم باهامون میاد ، ساعت 4 عصر حاضر باشید .

...

تقریبا هوا تاریک شده و کم کم ماه سرخ فام در آسمان پدیدار می شود

ون مشکی رنگی در جاده جنگلی درحال حرکته، صدای زوزه کشیدن گرگ ها به گوش میرسه و بارانی که به تازگی شروع به باریدن کرده 

یویی : بازوی سوبارو  رو محکم میگیره و سرشو تو سینش قایم میکنه : م من میترسم 

ایاتو در زهنش  اخه چراااااا من نه چرااااااا اخه هق هق هق 

ایاتو بازم در زهنش  یعنیا یه سفر میامم باید هارت بدبخت منو جر بدی

منه بدبخت چه گوناهی کردمممممم

سوبارو هیچی نیست:)

رایتو ایاتو حالت خوبه هنو زنده ای و نیمخوای کسی رو بکشی 

ایاتو نه بگی نگی مردم ولی در جواب سوال بعدی میخوام 

رایتو اصن فهمیدم

یویی ایاتو اومدیم مسافرتا دیگه کز نکنی یه گوشه جنایت مکافات بخونی 

سوبارو : یویی چرا اینقدر رنگت پریده دختر! بیا این شربت گیلاسو برای تو آوردم ..

آیاتو :هی سو آخخ سرم 

ماشین با سرعت بالایی با درخت فندق کنار جاده برخورد میکنه و راننده فوت شد! ولی خوشبختانه خانواده ساکاماکی فقط مصدوم شدن 

کمی دورتر بالای سخره ها عامل این تصادف گروه برادران موکامی با لذت به خرابکاریشون نگاه میکنن 

~

همگی خسته و زخمی کنار جاده نشسته بودن و منتظر راننده جدید 

سوبارو: چه شروع خوبیه برا سفر  هه.. 

کاناتو :یویی هنوز بهوش نیومده؟ 

سوباره :میبینی که.. نه 😔

رجی : هی اون حالش خوب میشه فقط بخاطر ضربه تصادف بیهوش شده! 

~3ساعت بعد، ویلای ساحلی 

بعد اینکه رجی به لطف جعبه کمک های اولیه زخم هاشونو پانسمان کرد هر کدوم به اتاق های خودشون رفتن و هر دو نفر یک اتاقو برای استراحت انتخاب کردن 

~4ساعت بعد امارت موکامی

... :دونفرو فرستادم تعقیبشون کنن... آره الان تو ویلاشون هستن 

نگران نباش حواسم به همه چی هست،هیچکس متوجه نمیشه اون نفوذیه هاهاها

ادامه دارد...

____________________

های گایز

خوبین؟

خوشحال میشم نظرتونو درباره دیابو لایک بدونم :) 

بیکس قسمت 8:بگذار خودمو برای خانواده ها فدا کنم

یه زمانی خانواده داشتم خانواده ای شاد بی غم غصه  ولی ..... اون نابود شده ومن نمیخوام کسی دیگه از رنج بی خانواده بودن رنج بکشه

بگزار خودمو فدای خانواده ها بکنم

مایکل افتون

~

ردهود حال مایک بد شده گروه بتا وضعیت چطوره 

دلایا وضعیت خوبه رسیدیم 2003 فزبر فرایت

ردهود مام داریم میایم 

ردهود پورتال رو باز میکنه 

میرن داخل 

سال 2003 فزبر فرایت

مایکل من کجام من من

ردهود تو توی فزبر فرایتی

مایکل اوهوم 

دلایا حالت خوبه مایکل

مایکل خوبم 

دلایا اینجا فزبر فرایته  که داخلش اسپرینگ ترپو پیدا کردم

مایکل قطعا اینجاست نقطه ی مرگ پدرم 

دوباره توهم 

اسپرینگ ترپ سلام 

اسپرینگ ترپ پسرم تویی  بیا بغلم 

اسپرینگ ترپ پسر احمق من بیا بغل من

اسپرینگ ترپ میدونی تو  برام هیچ ارزشی نداشتی اولاش ولی الان میفهمم 

چقد شبیه منی 

اسپرینگ ترپ توهم مث من یه عوضی ای

مایک سرشو تکون میده توهم میره

میرسن به جایی کهپدرش مرد

مایکل اینجاس

ویلیام پسرم رسیدی

مایکل بابا من .... تا ته این دنیا متاسفم 

ویلیام منم همینطور بیا بغل

مایکل بغلش کرد

مایکل دلم برات تنگ شده بود

ویلیام منم همینطور

تبدیل به اسپرینگ ترپ میشود 

اسپرینگ ترپ پسر عوضی من 

مایکل میفهمه از بغلش میاد بیرون 

اسپرینگ ترپ میخنده  وحمله میکنه بایه مشت دیوار رو حورد میکنه

دوباره حمله میکنه و دوبار مشتش خطا میره 

اسپرینگ ترپ یه جا وایسا بزار بکشمت پسرم

ردهود امونش ندید

ماریونته شلیک میکنه 

ماریونته اسپرینگ ترپ 

دلایا میکشیمت

در هر طرف اسپرینگ ترپ به گلوله بسته میشه

منگل رد کارتو اه

ردهود ویلیام متاسفم 

روحشو بر میداره

ویلیام پسرم چرا

سال 1987 فردی فزبری جونیور

ردهود رسید

ردهود این روح رو که گرفتیم بر میگردیم خونه

مایکل چرا بر میگردیم 

رد که برت گردونیم خونه 

مایک من حالم خوبه نمیخواد 

رد من میدونم داری توهم میبینی 

مایک من نمیرم خونه

رد تو میری

مایک برو بابا

رد چرا خودتو انقد اذیت میکنی 

هنری مایکل راست میگه باید بری خونه

ماریونته ببین مایکل بعد گرفتن روح من بر میگردی خونه

ماریونته نمیشه برم خونه

فاکسی میری خونه

منگل ما خوب تورو میخوایم

فانتایم فاکسی  درسته مایکل

فانتایم فردی برو خونه استراحت کن

مایکل من یه زمانی یه خانواده داشتم خانواده ای بدون غم قصه ولی یه روز.... 

اون نابود شده من نمیخوام کسی از جمع ما از بی خانوادگی رنج ببره پس بزار خودمو راحت تر فدای خانواده ها کنم رد

رد ببین مایکل من نمیتونم بشینم ببینم تو داری اب میشی 

از خستگی 

هیچکاری هم نکنم 

مایک رد ببین من تا این کارو تموم نکنم اروم نمیشینم خوم میرم روح هارو جمع میکنما

رد اوکی اوکی

گوست یعنی چی اوکی

گلدی بس کن مایک باید بری خونه 

لیان اینطوری خودتو میکشی 

مایک من خونه برو نیستم 

رد اصن همه میرم  خونه ویدرت ها کارشونو بلدن

مایک چی بگم نمستونم راضیت کنم باشه 

دوباره توهم 

اسپرینگ ترپ اره زودتر  به حرفش گوش بده 

مایک  من دوباره توهم میبینم 

اسپرینگ ترپ اره ولی یه زره بهتر از کابوسو توهمه 

مایکل ولم کن لعنتی

~

اسپرینگ ترپ  بابا جان یه زره شل کن لذت ببر 

ماهان شل کردن تایم میخواد

عوامل اقا جان زود باش ادامه رو بده

اسپرینگی اخه من بدون این عوامل بی ناموس چیکار کنم 

یعنی یه وقت زد حال نباشی نمیگن لالی

ماهان حالا دیگه پارازیت بسه

~

میرسند پشت رستوران 

ویلیام همین الان میکشمت

هنری ویلیامو بی هوش میکنه 

دخترشو بغل میکنه و

هنری متاسفم دخترم

دخترش به ماریونته تبدیل میشه 

رد اورا میکشد و روحش رو بر میدار

ادامه دارد

 

پارت بعدی بگذار برایم سوگواری کنند

 

دیابولایک لاورزقسمت4: چاره فقط راه سفر بود

آیاتو :بعد چند ساعت دور زدن تو خیابونای شهر ،الان پشت میز تو کلاب نشستم و درحالی که درحد مرگ مست کردم 

به آدمای روبروم خیره شدم و بازم خاطرات لنتی 

چرا برا حداقل یک ساعت فاکی راحتم نمیزارن 

 

کاناتو : از نیمه شب گذشته و اون هنوز برنگشته !

رایتو :نگران نباش حتما الان تو کلابه ... بزودی میاد

رجی : مطمینی اخه با هون حالی که دیشب از در بیرون رفتا 

اصن معلوم بود که تا اصوب به پا نکنه ول کن نی

شو بچه ها تلوزیون یه خبری داره از ایاتو

بیاین

همه رفتیم سمت تلوزیون 

گوینده ی اخبار کشتار درکلاب ساعت 1:30 یک مرد وارد کافه شده تاساعت 3 مست میکنه و یک مرد رو میکشه   گفته میشه این مرد مسلح  به ار پی جی و ام 4 و دو تا برتا ام اسه این مرد موهاش قرمزه چشاش فسفریه و  کافیه ببینتتون تا بکشتتو اگه دیدینش سریع به پلیس اطلاع برسونین  الان ارتباط میگیرم از صحنه ی جرم 

خبر نگار سلام  به همه  تنها چی زی که معلومه از اینجا صدای شلیکه و هنوز کسی بیرون نیومده   

کلاب منفجر میشه 

خبر نگار اون مسلحه 

ایاتو سلام به همه مادر ***** همتون به مرگ  فرا میخنم 

تتتتتتق تتتقتققتتتقتقتقتقتق تق تق تق

گوینده ی اخبار هه هه ارتباط قطع شد اخبار تمومه

رجی جلل خالق ایاتو همه رو به گلو له بست

رایتو بد بخت کرد خودشو

سو با رو0o0

رایتو  باید بریم  کاناتو  بدو حاظر شو تانکو بردار بریم

رجی مگه میخواین جنگ راه بندازین

رایتو اون ایاتوی مستی کهتو خیابوناس خطر ناک تر از جنگه

شو فقط برو

رجی وایسید منم میام

یویی چه خبره کجا می رید 

رایتو داریم میرم ایاتو رو جم کنیم 

یویی مگه چیکار کرده 

رایتو الان وقتش نی

یویی چرا؟

رایتو میشه بس کنید

یوی چرا بس کنم هان

رایتو اون دیگه با تو نی از قیافش معلوم بود وقتی از اتاق بیرون اومد

یویی به من چه جنبه ی کات کردن نداره

رایتو اره به توچه  توهم از سر نیاز باهاش بودی 

یویی خفه شو

رایتو هرزه خانم پرو شده

رایتو کانتو جمع کن بریم

جمع میکنن و میرن

از زبون ایاتو

حمام خون درست کردم نشستم دوباره پی مست کردن 

تا صبحم مست کردم تا اینکه

دریدنگ دینگ

رایتو ایاتو سان

ایاتو سلا رایتو اوا سلام داداش 

ایاتو 3 تا نوشیدنی

رایتو چرا دیشب به همه شلیک  کردی

ایاتو حالم خوب نبود

رایتو هع حالت خوب نبود 

کاناتو ندیدی یویی چه رگ گردنص اندازه شلنگ بنزین شد

ایاتو اسمش رو نیار اون ..  اونن فقط... بلده بشکونه قلب ادمو 

فقط منو ببرین خونه

در باز شد 

روکی سلام ایاتو 

ایاتو هه از این یکی کمتر نداشتیم 

رایتو (زیر لب) مرتیکه بی موقع لاشی

روکی چرا نزاشتی بیاو....

ایاتو اسلحه ای که توش تیر نقره ای بود رو برداشت 

ایاتو به هیچ ربطی نداده من برای چی نزاشتم عشقم بیاد به شماها پابده

روکی ایاتو عشق هه با حوای من کار نداشته باش 

ایاتو تفنگ رو میبره سمت جای حساس و شلیکک میکنه

روکی اخخخخ ک*****م

ایاتو اقیم شدی مرتیکه ای که خودتو ادم صدا میکنی

روکی می.. میکشمت

ایاتو یه گولوله دیگه به دل و روی روکی میزنه

ایاتو دیگه زر نمیزنه

بر میگردن خونه 

یویی اوه خدای من  ببریدش تو اتاق 

سوبارو ت بیا اینجا

یویی اه روانی ایکبیری خفه

یویی تو رو خدا ایا تو ببخش منو

ایاتو یویی ... یو یی 

ایاتو ای .. لایو یوی

یویی ایاتو.... منم همینطور

ایاتورو بوس میکند 

 

اتمام پارت

 

دیابلیوک لاورز قسمت 3:وقتشه بگم نمیتونم خدافزی کنم ولی خدافظ

از زبان ایاتو 

هان این چیه این چه گهیه 

فاککککککک

بعد شام 

ایاتو هی یویی بریم بخوابیم دیگه

یویی امم ایاتو  بیا بریم تو اتاق باتو حرف دارم

رفتیم تو اتاق 

یویی تو میتونستی  منو خون اشام کنی ولی باهام سکس کردی چرا

ایاتو :یویی من میتونم توضیح بدم

بهش چی بگم

حقیقت تو درست میگی 

دروغ من دوست دارم بخاطر همین باهات سکس کردم

(یویی اینو فراموش نمیکنه)

ایاتو تو رو دوست داشتم باتو سکس کردم

یویی لطفا دیگه دوسم نداشته باش  تو یه حوس پرستیمن از ادم هوس پرست بدم میاد 

ایاتو این کارو با من نکن

یویی اگه دوسم داری بزار با هرکی میخوام بمونم

یاخداااااا

بهش بگم برو 

یانرو

ایاتو بوس اخر رو بده و برو 

می بوسمش 

ایاتو خداحافظ

ای زیبای خفته در قلبم 

من میرم 

سوار ماشین میشم

اهنگ دیدی پلی میشه

ایاتو باشه با هرکی میخوای باش بدن من ولی

را می افتم سمت میخونه 

ایاتو هوس پرست دیگه

میزنم رو دنده نیترو

ایاتو همینه دیگه دوست دخترم اینه هه

ایاتو فاک به همتون جز داش رایتو و کانتو

ایاتو تف تو همه این دنیا

ایاتو  حتی ارزش  احساساتمو  نداشت 

ایاتو از همه بدبخت تر منم 

از زبان رایتو

رایتو چه شده یاتو باحال خراب رفت 

کاناتو مابریم  دنبالش 

رایتو بریم

رجی ما بیای...م

رایتو نچ خودمون

کاناتو راس میگه

سوار ماشین شدیم

رایتو یه اتفاقی بین  یویی و اون افتاد

کاناتو کات نکرده باشن

از زبان ایاتو 

ایاتو هیشکی نمیفهمه یه اشغالی رو دوست داشتی یهو بیاد بگه از ت متنفره از خودش که به تو پاداده متنفره و فقط برای اینکه نیاز داشته بهت پاداده فاک بیبی

میخونه چی  خیلی درد کشیدی ها

ایاتو درد؟خورد شدم اصلاهیچی من و هوس پرستی شاید یکم منحرف باشم ولی هوس پرست نه

رایتو داداش خیلی وضعت بده ها 

ایاتو داداش به ایاتو پاداد 

رایتو نه نه منظورت چیه

ایاتو بامن بهم زد بهم زد 

ادامه دارد

 

 

 

 

درباره وب
خیلی دوست داشتم دستای تو همیشه مال من باشه
اما بدون تو فقط شبا میکردم دئما ناله
میخوام بشینمو گریه کنم ولکین فایده نداره
چون که باتو بودن یه رویای محاله
تبلیغات
پرو وب پلاس
لینک دوستان
پیوندهای روزانه